You are hereFP5

FP5


Fyzikální praktikum (atomistika) sticky icon

Course: Practicals in nuclear physics

Department/Abbreviation: KEF/FP5

Year: 2017 2018

Guarantee: 'Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Annotation: Laboratory tasks in atomic and nuclear physics.

Course review:
1st week: compulsory safety training List of laboratory tasks for the physical practicum from atomic and nuclear physics: Measurement of spectra of gamma-ray sources Characteristics of Geiger-Müller detector Interaction of gamma-rays with a matter Experimental observation of Mössbauer effect and hyperfine interactions Study of electron-positron annihilation Study of properties of gaseous proportional detector Verification of the statistical character of the conversion law Comparison of efficiency of scintillation and Geiger-Müller detector of gamma-rays SPM

Bezpečnost práce v laboratořích

Jako doplněk ke školení bezpečnosti práce doporučujeme prostudovat brožuru první pomoci, vydanou Státním zdravotním ústavem. Najdete ji na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf.