You are hereFP5

FP5


Fyzikální praktikum (atomistika) sticky icon

Course: Practicals in nuclear physics

Department/Abbreviation: KEF/FP5

Year: 2020 2021

Guarantee: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Annotation: Laboratory tasks in atomic and nuclear physics.

Course review:
1st week: compulsory safety training List of laboratory tasks for the physical practicum from atomic and nuclear physics: 1. Measurement of spectra of gamma-ray sources 2. Characteristics of Geiger-Müller detector 3. Interaction of gamma-rays with a matter 4. Experimental observation of Mössbauer effect and hyperfine interactions 5. Study of electron-positron annihilation 6. Study of properties of gaseous proportional detector 7. Verification of the statistical character of the conversion law 8. Comparison of efficiency of scintillation and Geiger-Müller detector of gamma-rays 9. SPM 10. Franck-Hertz experiment 11. Balmer series, Rydberger constant 12. NMR

Bezpečnost práce v laboratořích

Jako doplněk ke školení bezpečnosti práce doporučujeme prostudovat brožuru první pomoci, vydanou Státním zdravotním ústavem. Najdete ji na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf.