You are hereFP3

FP3


Fyzikální praktikum (molekulová fyzika) sticky icon

Course: Practicals in Molecular Physics

Department/Abbreviation: KEF/FP3

Year: 2016 2017

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation: Laboratory tasks for the physical practicum (molecular physics and thermodynamics).

Course review:
List of laboratory tasks for the physical practicum (molecular physics and thermodynamics)

1st week: compulsory safety training

Laws of gases Molar heat capacity Surface tension Calorimetry measurement Heat transmission Heat conduction Viscosity of liquids I. Viscosity of liquids II. + measurement of specific latent heat of fusion of ice-to-water transformation Joule-Thomson law Adiabatic coefficient of gases

 

SkriptaSkripta (PDF 3,7 MiB)

Bezpečnost práce v laboratořích

Jako doplněk ke školení bezpečnosti práce doporučujeme prostudovat brožuru první pomoci, vydanou Státním zdravotním ústavem. Najdete ji na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf.