You are hereFP2

FP2


Fyzikální praktikum (elektřina a magnetismus) sticky icon

Course: Practicals in Electricity and Magnetism

Department/Abbreviation: KEF/FP2

Year: 2020

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Laboratory tasks in electricity and magnetism.

Course review:
Circuit components in DC electric circuits - behaviour of resistors, capacitors and coils, methods of solving of electrical circuits, resistor bridges Circuit components in AC electric circuits - behaviour of resistors, capacitors and coils, measurements of capacitances, solving of electrical circuits and principle of superposition Nonlinear and controlled electrical components - characteristics of varistors, thermistors, diodes and light bulbs, contact resistance Basic properties of RLC electrical circuits - voltage on individual circuit components, currents in AC electrical circuits, power in AC electrical circuits, simulation software programmes Work with oscilloscope - basic operations of oscilloscope, characteristics of signals, True RMS values, Lissajous curves and measurement of phase shifts Magnetic circuit and magnetization curves - measurement of hysteresis loops, transformers, power losses in magnetic circuits Thermal dependence of electrical parameters Electromagnetic induction and magnetic field of coils Electrostatics

 

SkriptaSkripta (PDF 2,3 MiB)

Ukázkový protokol (PDF 117 kiB)

Bezpečnost práce v laboratořích

Jako doplněk ke školení bezpečnosti práce doporučujeme prostudovat brožuru první pomoci, vydanou Státním zdravotním ústavem. Najdete ji na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf.