You are hereDIPA2

DIPA2


Diplomový seminář 2 sticky icon

Course: M.Sc. Thesis Tutorial in Physics 2

Department/Abbreviation: KEF/DIPA2

Year: 2018 2019

Guarantee: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Annotation:

  • Experimental solving of the selected topic of the diploma thesis

Course review:
Experimental solving of the selected topic of the diploma thesis

Jak psát diplomovou práci

Katedra experimentální fyziky, jakožto garant studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, klade určité požadavky na obsah a způsob vypracování diplomových prací. Studentům bakalářských a magisterských etap doporučujeme níže uvedený krátký text, ve kterém naleznou základní informace a také pár rad.

Pokyny pro diplomové práce Pokyny pro diplomové práce

Šablona