You are hereDIPA1

DIPA1


Diplomový seminář 1 sticky icon

Course: M.Sc. Thesis Tutorial in Physics 1

Department/Abbreviation: KEF/DIPA1

Year: 2018 2019

Guarantee: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Annotation:

  • Selection of the topic of the diploma thesis
  • Elaboration of literature research to the topic of the diploma thesis and adoption of experimental techniques for experimental solving of the problem of the diploma thesis

Course review:
Selection of the topic of the diploma thesis

  • Elaboration of literature research to the topic of the diploma thesis and adoption of experimental techniques for experimental solving of the problem of the diploma thesis

  • Jak psát diplomovou práci

    Katedra experimentální fyziky, jakožto garant studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, klade určité požadavky na obsah a způsob vypracování diplomových prací. Studentům bakalářských a magisterských etap doporučujeme níže uvedený krátký text, ve kterém naleznou základní informace a také pár rad.

    Pokyny pro diplomové práce Pokyny pro diplomové práce

    Šablona