You are hereDIP1

DIP1


Diplomový seminář z fyziky I sticky icon

Course: M.Sc. Thesis Tutorial in Physics 1

Department/Abbreviation: KEF/DIP1

Year: 2020 2021

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation:

 • Familiarization with methodological basics of academic writing (methodology of scientific work, scientific ethics, work with literature resources, structure of the text, issues of the style, argumentation, quotations and references, etc.)
 • Working on own diploma thesis
 • Presentation of accomplished results of the diploma thesis in front of the student class

Course review:

 • Familiarization with methodological basics of academic writing (methodology of scientific work, scientific ethics, work with literature resources, structure of the text, issues of the style, argumentation, quotations and references, etc.)
 • Working on own diploma thesis
 • Presentation of accomplished results of the diploma thesis in front of the student class

 • Jak psát diplomovou práci

  Katedra experimentální fyziky, jakožto garant studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, klade určité požadavky na obsah a způsob vypracování diplomových prací. Studentům bakalářských a magisterských etap doporučujeme níže uvedený krátký text, ve kterém naleznou základní informace a také pár rad.

  Pokyny pro diplomové práce Pokyny pro diplomové práce

  Šablona