You are hereČMS4

ČMS4


Číslicové měřicí systémy 4 sticky icon

Course: Digital Measuring Systems 4

Department/Abbreviation: KEF/ČMS4

Year: 2018 2019

Guarantee: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Annotation: Creation of more complex measuring devices

Course review:
" Programování číslicových měřicích systémů, tvorba náročných aplikací využívajících měřicí karty digitálního osciloskopu (NI PCI-5124), funkční generátor (NI PCI 5401), programování systému PXI (kontrolér PXI-8156B, digitální osciloskop PXI-5102, funkční generátor PXI-5401), tvorba aplikací pracujících v reálném čase, využití FPGA polí, programování systému CompactRIO, . " Pokročilé programování v LabVIEW, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky) " Tvorba komplexních měřicích systémů. - Zpracování signálu a analýza dat v SW Wolfram Mathematica.

Kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku

Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyzikuV rámci projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky byla vydána kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku, věnovaná převážně popisu měřicích systémů, založených na LabVIEW.

Kniha je neprodejná a dostupná na Katedře experimentální fyziky.

Případové studie National Instruments

Firma National Instruments, výrobce systémů pro virtuální instrumentaci, publikoval brožuru Příručka případových studií, věnovanou přednáškám, které zazněly na akci NI Academic & Research Days. Jednu kapitolu (str. 128 brožury), věnovanou experimentům v jaderné fyzice, napsal dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky.