You are hereČMS3

ČMS3


Číslicové měřicí systémy 3 sticky icon

Course: Digital Measuring Systems 3

Department/Abbreviation: KEF/ČMS3

Year: 2018 2019

Guarantee: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Annotation:

  • Programming of digital measuring systems.Programming in LabVIEW, utilization of other tools of LabVIEW (software packages).

    Course review:
    " Programování číslicových měřicích systémů, tvorba aplikací využívajících multifunkční měřicí karty (NI 6024E, NI USB-6215), tvorba aplikací v měřicím systému GPIB (karta rozhraní NI PCI-GPIB), programování systému PXI (kontrolér PXI-8156B, digitální osciloskop PXI-5102, funkční generátor PXI-5401) " Pokročilé programování v LabVIEW, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky) " Tvorba komplexnějších měřicích systémů. - Zpracování signálu a analýza dat v SW Wolfram Mathematica.

Kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku

Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyzikuV rámci projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky byla vydána kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku, věnovaná převážně popisu měřicích systémů, založených na LabVIEW.

Kniha je neprodejná a dostupná na Katedře experimentální fyziky.

Případové studie National Instruments

Firma National Instruments, výrobce systémů pro virtuální instrumentaci, publikoval brožuru Příručka případových studií, věnovanou přednáškám, které zazněly na akci NI Academic & Research Days. Jednu kapitolu (str. 128 brožury), věnovanou experimentům v jaderné fyzice, napsal dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky.