You are hereAPNA2

APNA2


Aplikované nanotechnologie 2

Course: Applied Nanotechnology 2

Department/Abbreviation: KEF/APNA2

Year: 2018

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Course extends a course "Applied nanotechnology I" in the direction of applications and principles of nanodevices and nanometrology.

Course review:
* Nanoelectronics * * Limitations of current electronics * * Adaptations for nanosystems * * Special gates * * Bioinspiration, DNA computers * * Molecular electronics * * Resonant tunneling devices * * Optoelectronics with quantum components * * Quantum cellular automaton * * Single-electron devices * * Superconducting electronics * * Modern memories * Microsystem technologies * * Definitions, technologies and materials * * MEMS sensors * * Optical MEMS * * RF MEMS * * Microcantilever * * Acuators * * Microfluidics * Nanoelectromechanical systems * * Definitions and comparison with MEMS * * Examples of NEMS * Molecular machines * * Supramolecular chmeistry * * Spontaneous motion * * Simple tools and natural motors * Nanometrology * * Measurement in the nanoworld * * Microcantilever as a measuring MEMS * * Force spectroscopy * * Length nanometrology

Doporučení ke studiu nanotechnologií

Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.