You are hereAPNA1

APNA1


Aplikované nanotechnologie 1

Course: Applied Nanotechnology 1

Department/Abbreviation: KEF/APNA1

Year: 2018

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Course introduces basic applications of nanostructures and methods of their preparation.

Course review:
Physical techniques of formation of nanostructures - light, electron and X-ray lithography, lithography with ionic and atomic beams, nanoparticle lithography, techniques based on scanning probe microscopy, laser ablation, microcontact printing, LIGA <li>Chemical techniques of formation of nanostructures - heterogeneous and homogeneous nucleation, spontaneous growth, methods of deposition (PVD, CVD, MBE), usage of macromolecules and biomolecules for synthesis of other structures <li>Self-assembling - formation of layers and their applications <li>Imaging techniques for characterization of nanostructures - electron microscopy (SEM, HR TEM, nanotomography), scanning probe microscopy (AFM, MFM, SNOM), atomic probe tomography <li>Techniques for characterization of sizes of nanostructures - application of imaging techniques, usage of light scattering, X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy and measurements of specific surface area <li>Measurements of properties of nanostructures - characterization of a structure by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy, usage if infrared, ultraviolet and electron spectroscopy, measurements of electric and magnetic properties </ul>

Doporučení ke studiu nanotechnologií

Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.