You are hereKonference O+O 2013: Oficiální předání Ceny Galilea Galilei prof. Peřinovi

Konference O+O 2013: Oficiální předání Ceny Galilea Galilei prof. Peřinovi


By myska - Posted on 22 April 2013

Ve dnech 15. - 18. dubna 2013  proběhl v Praze kongres Optics+Optoelectronics 2013. Jejím spolupořadatelem byla Optická společnost CS (dříve SPIE/CS). Členem řídícího výboru kongresu a spolupředsedou konference Holography: Advances and Modern Trends III byl prof. Miroslav Hrabovský ze Společné laboratoře optiky.

V rámci kongresu byla prof. Janu Peřinovi slavnostně předána cena ICO Galileo Galilei Award. Jedná se o nejvyšší ocenění mezinárodní komunity ICO udělované výzkumným pracovníkům v oblasti optiky a fotoniky za mimořádný přínos k oboru a občanský postoj v dobách nesvobody.


Jan Peřina je profesorem kvantové elektroniky a optiky na katedře optiky Palackého univerzity v Olomouci. Cena mu byla udělena v roce 2011 „za působivé výsledky v kvantové optice a teorii koherence týkající se neklasických stavů dosažené ve ztížených podmínkách tehdejšího Československa“.

Jeho výzkumné práce a knihy, obzvláště původní Coherence of Light (1972), sloužily jako hlavní zdroj informací a inspirace pro generace vědců a studentů. Ačkoli se dnešní Česká republika už neřadí mezi rozvojové země, velká část jeho díla spatřila světlo v době, kdy na jeho domovském pracovišti v Olomouci vládly, stejně jako v celém tehdejším Československu, „nepříznivé podmínky“.

Jan Peřina byl v roce 1984 zvolen členem Optical Society of America a v roce 1995 členem České učené společnosti, byl také místopředsedou SPIE/CS. Je členem mezinárodních redakčních rad časopisů Progress in Optics, Optics and Fine Mechanics a Optica Applicata a sloužil jako člen redakčních rad Journal of Modern Optics (Optica Acta), Quantum Optics, Czechoslovak Journal of Physics, Acta Physica Slovaca, Optics Letters a Acta Physica Polonica. Byl členem organizačních a poradních výborů několika kongresů ICO a byl zvolen viceprezidentem ICO pro léta 1987-1990. Kromě jiných ocenění obdržel v roce 2002 i Medaili Za zásluhy, státní vyznamenání ČR.

Při příležitosti převzetí Ceny Galilea Galilei pronesl prof. Peřina přednášku na téma Kvazidistribuce v nelineární kvantové optice.

AttachmentSize
prof_Jan_Perina.jpg24.1 KB
Galileo_medaile_averz.jpg81.33 KB
Galileo_medaile_reverz.jpg66.44 KB
Galileo_pergamen.jpg107.41 KB
Perina_Galileo_predavani_ceny.jpg87.97 KB