You are hereIPP tisk

IPP tisk


By michale - Posted on 22 September 2008

Po nocích a volných chvílích se podařilo částečně naprogramovat protokol IPP, takže všechny tiskárny jsou přístupné pomocí tohoto protokolu. K dispozici je též základní podpora pro CUPS rozšíření IPP a HTTP protokolu (CUPS server).

Adresy:

 1. CUPS server:

    jointlab upol.cz, port 631 2. IPP URI pro Windows klienty (IPP 1.0, raw tisk - nutno použít správný Windows ovladač tiskárny):

    http://jointlab.upol.cz:631/raw/jméno_tiskárny 3. IPP URI pro unix klienty (IPP 1.1, magicfilter):

    ipp://jointlab.upol.cz:631/printers/jméno_tiskárny

Kdo chce tisknout z Windows, použije uri číslo 2.

Kdo chce tisknout z unixu a nemá žádnou lokální tiskárnu, může použít vzdálený CUPS server (adresa č.1). Globálně se nastaví v client.conf (viz man client.conf) nebo dvojicí proměnných CUPS_SERVER a IPP_PORT; KDE v nastavení tisku umožňuje rovněž specifikovat CUPS server platný pouze pro KDE.
(V některých distribucích se dá vše naklikat, takže odpadá ruční editace souborů.)
Použití CUPS serveru jointlab má malé háčky:

 • seznam dostupných tiskáren je určen konfigurací serveru (nelze použít místní tiskárny),
 • ve standardním Gnome job manageru či jak se to jmenuje se nezobrazují tiskové úlohy (příčinou je použití CUPS-specifické uri adresy, která je v rozporu s protokolem IPP); pro výpis úloh funguje dobře KDE program kjobviewer,
 • mnoho programů, zejména GTK aplikace, nemá podporu pro IPP autentizaci; autentizace funguje v OpenOffice a v celém KDE, některé programy (jako např. starý Firefox) při autentizaci vypisují prompt na konzoli. U nespolupracujících programů je řešením nastavit v dané aplikaci jako print command program kprinter (obvykle místo lpr, pokud to daný program umožňuje).

Výhodou je možnost sledovat a rušit úlohy a funkčnost bez složité místní konfugurace, takže tisk zkrátka funguje včetně většiny ne-postscriptových tiskáren.

Kdo chce tisknout z unixu a potřebuje použít lokální CUPS, použije uri č.2 (pro IPP 1.1 klienty zadá schéma ipp: místo http:) nebo uri č.3 neumí-li vygenerovat výstup v jazyce tiskárny. Nevýhody - vše je potřeba nakonfigurovat ručně a místní CUPS server nezobrazuje obsah vzdálených IPP front (tudíž se úlohy nedají ani pohodlně rušit či kontrolovat).

Použití jiných adres než doporučených pro daný účel či nevhodných ovladačů může mít za následek časté otravné autentizační dialogy či chrlení nesmyslných stránek s následkem veřejného pokárání.

Pokud je vyžadováno, přístupová jména a hesla jsou stejná jako na server jointlab. Jelikož ssl podpora není naprogamovaná (v (dalekém) plánu do budoucna), identifikační údaje se nešifrují.

Použití IPP je na vlastní nebezpečí.

Souhrn tiskáren k dispozici:

Tiskárna Umístění Model Přístup Poznámka
lpk, lpk-psbook(samba tisk brožury z postscriptu) seminární místnost 238 HP LaserJet 2300 (černobílá laserová) intranet:@everyone:noauth
extranet:@everyone:auth
duplex, 48 MB, no mopier
CUPS-default
lpky Kyocera-Mita KM-1530 (kopírka) možný tisk A3
lpij HP OfficeJet G55 (barevná inkoustová) duplex, scanner
lpm, lpm-ps (samba postscript - to asi zruším) Konica Minolta Magicolor 5440DL (barevná laserová) everywhere:@kmprint:auth duplex, přístupná na adrese http://jointlab.upol.cz/print/km5440dl/
ohp kancelář O. Haderka 220 HP LaserJet 1100 (černobílá laserová) annie,opdyn096:@everyone:noauth
!annie,opdyn096:haderka:auth
CUPS-default:annie,opdyn096
phf lab. 122 HP LaserJet 4M intranet:@everyone:noauth
extranet:@everyone:auth
smb fronta akceptuje pouze (obecný) postscript (a jsem líný to předělat)
CUPS-default:opdyn087
phcd Canon Pixma IP4500 (barevná inkoustová) duplex, pouze raw tisk (bez postscriptového ovladače - výhledově gutenprint), možný potisk printable CD/DVD

Pomocí CUPS je možno též tisknout z Internetu, například přímo z fyzikálního ústavu. (Mimo intranet je vždy nutná identifikace jménem a heslem.)

Původně tady mělo být také inline schéma propojení tiskáren, ale teď na to nemám nějak čas.

Update 27.X.2008: na tiskárně phcd zprovozněn ovladač gutenprint. Funguje jen při nízkém rozlišení 600x600dpi a bez tisku na CD/DVD. Závěr je ten, že kdo si hodlá pořídit tiskárnu, která neumí postscript, nechť se za mnou dostaví za účelem naliskání a vykopnutí do zadnice.

Update 23.X.2013:
Vydán zmodernizovaný článek jako samostatná stránka.