You are hereDetekce kosmického záření v Projektu Auger - animace

Detekce kosmického záření v Projektu Auger - animace


By myska - Posted on 02 April 2012

Animace znázorňuje průběh velké spršky kosmického záření a její detekci polem detektorů projektu Auger (Pierre Auger Cosmic Ray Observatory Engineering Array).

  • Sprška částic kosmického záření se pohybuje téměř rychlosí světla.
  • Částice se šíří podél osy dopadu v tenké vrstvě, "sprškoploše". Animace ukazuje její zakřivení.
  • Pohybující se obdélník znázorňuje "rovinu spršky", které je tečná ke "sprškoploše" v ose dopadu.
  • Zelené tečky představují elektrony a pozitrony, červené miony.
  • Všimněte si, že světlo emitované v detektorech (vodních nádržích) závisí na jejich vzdálenosti od osy dopadu. Nádrž nejblíže k ose dostane mnohem silnější signál než ty, které jsou od osy daleko.
  • Směr dopadu spršky se vypočte z rozdílné doby jejího příchodu na různé detektory.

Zdroj: Pierre Auger Observatory.

AttachmentSize
Auger_Animation.gif8.85 MB
Auger_Animation_Thumb.png5.74 KB