You are hereSLO: Konstrukce a mechanická dílna

SLO: Konstrukce a mechanická dílna


Konstrukční a mechanická realizační dílna SLO obsahující celkem osm pracovníků (dva konstruktéry a šest řemeslníků různých strojírenských profesí ) zajišťuje vývoj a realizaci jemnomechanických zařízení, výrobu prototypů a funkčních vzorků jak pro vlastní vývoj v oboru optiky, tak i pro zákazníky z různých odvětví vědy a techniky. Také je spolupráce rozvíjena s ostatními fakultami a katedrami UP Olomouc.

Za zmínku stojí třeba výroba boxu pro gama zářič, speciální protivibrační stojan pod elektronový mikroskop z LF UP. Zařízení a vybavení optických laboratoří a stolů, speciální různé, k danému úkolu na míru přesně navrhnuté a vyrobené pomůcky i celá zařízení, jež pomáhají k plnění mnoha zadaných úkolů všech skupin.

Co nabízíme :

  1. Konstrukci a výrobu mechanických a jemnomechanických zařízení a prvků.
  2. Kusovou a malosériovou výrobu mech. součástí
  3. Ruční i strojní výrobu, soustružnické a frézařské práce, broušení na plocho. Svařování el. obloukem, bodové svařování.
  4. Výrobu plně krycích boxů pro optické stoly, vybavené filtrací vzduchu pro minimalizování prašnosti v pracovním prostoru optického stolu. Box je vybaven osvětlením, a policemi pro umístění přístrojové techniky. Rozměry boxu jsou navrhovány vždy na míru daného optického stolu.