You are hereŠirokospektrální emise fotonových párů v náhodně pólovaných nelineárních krystalech

Širokospektrální emise fotonových párů v náhodně pólovaných nelineárních krystalech


By svozilik - Posted on 28 June 2011

Možnost emise širokospektrálních fotonových párů v náhodně pólovaných nelineárních krystalech byla teoreticky studována skupinou kvantové a nelineární optiky ze Společné laboratoře optiky.

V publikovaném odborném článku  je ukázáno, že tyto materiály jsou schopny intenzívní produkce fotonových párů užitečných v aplikacích kvantové metrologie jako je například kvantová optická koherentní tomografie. Mezi základní zjištěné vlastnosti těchto struktur patří značná odolnost vůči fabrikačním chybám a také lineární závislost intenzity emise na délce krystalu při konstantní šířce spektra vzniklých fotonů.
 
Více informací:  Optics Express, Vol. 18, Issue 26, pp. 27130-27135 (2010) .