You are hereMössbauerův spektrometr se systémem CompactRio

Mössbauerův spektrometr se systémem CompactRio


By vujtek - Posted on 13 December 2010

Univerzitní pracovníci z Centra výzkumu nanomateriálů používají k charakterizaci nanomateriálů mimo jiné Mössbauerovu spektrometrii. Tým vedený dr. Pechouškem dlouhodobě vyvíjí mössbauerovské spektrometry na bázi software LabVIEW od firmy National Instruments. Se stoupajícími požadavky na kvalitu a přesnost měření dochází k přechodu na digitální systémy i u dalších částí spektrometrů. Na aplikačních stránkách firmy NI lze nalézt jeho řešení, využívající digitální zpětné vazby, založené na systémech CompactRio.

Odkaz na zdroj: http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12652