You are hereKniha o aplikacích LabVIEW

Kniha o aplikacích LabVIEW


V nakladatelství InTechOpen vyšla kniha Practical Applications and Solutions Using LabVIEW™ Software, do které jednou kapitolou přispěl dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky. Jeho kapitola Application of Virtual Instrumentation in Nuclear Physics Experiments shrnuje autorovy zkušenosti z vývoje mössbauerovských spektrometrů.