You are herePublic and Media

Public and Media


Cílem našeho portálu je poskytovat veřejnosti a médiím informace o nás a naší práci. V této sekci naleznete základní informace, kontakty na naše pracoviště a také se vhodnou formou můžete seznámit s naším výzkumem.
  • Pracoviště - přehled pracovišť podílejících se na tvorbě tohoto portálu
  • Lidé - kontaktní informace na jednotlivé pracovníky
  • Náš výzkum - náš výzkum představený populární formou
  • Akce pro veřejnost - přehled naších aktivit v oblasti popularizace vědy
  • O portálu - základní informace o tomto portálu

Projekt AF-HIT

Základní informace o projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky, z něhož je financován tento portál.

Pracoviště

Výuku a výzkum oboru Fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého provádějí nyní čtyři katedry. Dvě z nich se podílejí na tvorbě obsahu a provozu tohoto portálu:

 

O portálu

Portál moderní fyziky vznikl za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace mezi fyzikálními pracovišti PřF UP v Olomouci, veřejností, studenty, ale také dalšími výzkumnými pracovníky. Tři základní sekce portálu odpovídají třem předpokládaným cílovým skupinám: