You are hereSpolečná laboratoř optiky

Společná laboratoř optiky


Společná laboratoř optikySpolečná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR je jedním z pracovišť, která garantují provoz Portálu moderní fyziky.
Adresa: třída 17. listopadu 50A, 772 07 Olomouc

Vedoucí katedry: doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
E-mail: ondrej.haderka[z]jointlab.upol.cz
Telefon: +420 58 563 1511

Sekretariát
E-mail: sekretariat[z]jointlab.upol.cz
Telefon: +420 58 563 1502
Fax: +420 58 563 1531

Vrátnice:
Telefon: +420 58 563 1545

Základem činnosti Společné laboratoře optiky (SLO) je vědecký výzkum v oblastech

  • aplikované optiky,
  • kvantové a nelineární optiky,
  • vlnové optiky a holografie.

Kromě toho Laboratoř dále zahrnuje také

  • konstrukci a výrobu optických zařízení,
  • redakci časopisu Jemná mechanika a optika,
  • knihovnu české pobočky mezinárodní společnosti SPIE/CS,
  • podíl na výuce studentů a doktorandů Univerzity Palackého.

Společná laboratoř optiky vznikla v roce 1985 jako společné pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Kromě vědeckého výzkumu v oblasti klasické, nelineární a kvantové optiky se rovněž podílí na výchově studentů a postgraduálních studentů Univerzity Palackého. Dále pak svými experimentálními a dílenskými kapacitami spolupracuje na řadě zakázek jak s domácími firmami, tak v rámci mezinárodních vědeckých projektů.

 


Obsáhlou historii SLO najdete v článku RNDr. Malíška Několikanásobné jubileum Laboratoře optiky.

Zájemci o nedávnou historii Společné laboratoře optiky mohou shlédnout krátký film (19 min), který ve SLO natočil v roce 1999 tým AVC UP Olomouc.

Za shlédnutí stojí také pojednání o historii optiky v českých zemích z roku 1995 od V.Malíška a J.Bajera, pocházející z úplně nejstaršího webu SLO.