You are hereICO ocenila celoživotní dílo českého vědce

ICO ocenila celoživotní dílo českého vědce


By myska - Posted on 11 November 2011

Profesor Jan Peřina byl poctěn prestižní Cenou Galileo Galilea Mezinárodní komise pro optiku (International Commission for Optics, ICO).

Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. je profesorem kvantové elektroniky a optiky na katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ve Společné laboratoři optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR. Od roku 2010 působí také jako senior researcher v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Narodil se v Městci Královém, na Univerzitě Palackého vystudoval, doktorem přírodních věd (RNDr.) se stal v roce 1966 a kandidátem věd (CSc.) v roce 1967, vědeckou hodnost doktora věd (DrSc.) získal v roce 1984 na Karlově Univerzitě v Praze. Je autorem mnoha prestižních vědeckých prací a recenzí z oblasti teorie koherence, fotopulsní statistiky a nelineární a kvantové optiky s citovaností více než 2000.

Výbor ICO pro udělování ceny Galilea Galileiho – předseda Tomasz Szoplik (Polsko), členové Cid B. de Araújo (Brazílie), Gert von Ball (Německo), Paul K. Buah-Bassuah (Ghana), Bishnu P. Pal (Indie), Mohammed Shabat (Palestina), Valentin I. Vlad (Rumunsko) a Ičiro Jamaguči (Japonsko) – ocenil Jana Peřinu touto cenou za rok 2011 za jeho „významné výsledky na poli kvantové optiky a koherence týkající se neklasických stavů, které byly získány za obtížných okolností“. Výbor považuje za pozoruhodné, jak mohl takový objem práce vykonat za tak obtížných podmínek, které existovaly v Československu v době jeho vrcholové tvůrčí činnosti.

Peřinovy výzkumné články a knihy, zvláště pak Coherence of Light (publikováno v roce 1972), slouží jako přední zdroj informací a inspirace pro výchovu generací vědců a studentů. I když se Česká republika již neřadí mezi rozvojové země, bylo mnoho z Peřinova díla vykonáno za jeho působení na Univerzitě Palackého v Olomouci ještě v době starého Československa, tedy za nepříznivých podmínek.

Jan Peřina pracoval na Itituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche ve Florencii (1968), byl hostujícím profesorem na Wroclawské technické univerzitě (1974 a 1977) a na Univerzitě v Jeně (1976), působil jako hostující vědecký pracovník Isidor Issac Rabi na Kolumbijské univerzitě v New Yorku (1983) a jako hostující profesor na Univerzitě „La Sapienza“ v Římě (1981 a 1986) a také na univerzitách v Rakousku (Innsbruck, Graz a Atomový ústav ve Vídni, 1991).

Jan Peřina byl zvolen členem Americké optické společnosti v roce 1984, Učené společnosti České republiky v roce 1995 a místopředsedou Českého a slovenského segmentu SPIE (SPIE – The International Society for Optics). Je členem mezinárodních redakčních rad Progress in Optics, Jemná mechanika a optika a Optica Applicata a členem redakčních rad Journal of Modern Optics (bývalá Optica Acta), Quantum Optics, Czechoslovak Journal of Physics, Acta Physica Slovaca, Optics Letters a Acta Physica Polonica.

Jan Peřina byl členem organizačních a poradních výborů několika kongresů ICO a byl také zvolen místopředsedou ICO na léta 1987 – 1990. Mezi jinými oceněními obdržel v roce 2002 státní cenu České republiky - Medaili Za zásluhy I. stupně.