You are hereFyzikální inspirace díla Jitky Brůnové

Fyzikální inspirace díla Jitky Brůnové


By myska - Posted on 07 February 2012

Naše vědecká práce má přesah i do oblasti filosofie a umění - některé malíře inspirujeme k jejich tvorbě: oddělení kvantové a nelineární optiky spolupracuje s matematičkou, fyzičkou, učitelkou, výtvarnicí a básnířkou RNDr. Jitkou Brůnovou-Lachmann, kterou kvantově-informační experimenty a fyzikální experimenty vůbec inspirují k jejím dílům. „Svoji výtvarnou techniku nazývám entanglement,“ říká malířka. Toto slovo pochází právě z kvantové fyziky a symbolizuje propojení toho, co se ve svých obrazech snaží vyjádřit.

Vytvořila obrazy s názvy Velký třesk, Planckova konstanta, Femtosekunda nebo Pocta Einsteinovi. Výtvarnice se zaměřila na fyzikální a matematické vztahy, přírodní zákony a filozofické teorie. „Na svých obrazech se snažím zachytit krásu myšlenkových konstrukcí a ukázat, že i složité axiomy se dají znázornit jednoduchým způsobem.“

Při své tvorbě paní Brůnová spolupracuje s profesorem Janem Peřinou. O díle malířky se můžete více dozvědět mimo jiné v krátkém filmu v archivu České televize.

AttachmentSize
obraz_brunova_pocta_einsteinovi.jpg17.58 KB
obraz_brunova_pocta_petzvalovi.JPG65.16 KB
obraz_brunova_3.JPG593.77 KB