You are hereFermiho úlohy

Fermiho úlohy


By holubova - Posted on 26 May 2011

Finále soutěže Fermiho úlohy
Zveme všechny zájemce k účasti ve Finále soutěže Fermiho úlohy!
 
Finále se mohou zúčastnit všichni úspěšní řešitelé jak letošního kola soutěže, tak i kolektivy, kde alespoň jeden člen kolektivu již dříve řešil Fermiho úlohu.
 
Finále proběhne dne 27. června 2011 od 10 hod. v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, Tř. 17. listopadu 12.
 
Předběžný program:
9.30 – 10.00 hod.          registrace
10.00 hod.                       zahájení soutěže
10.05 – 11.30 hod.        řešení finálových úloh
11.30 – 13.00 hod.        Přírodovědný Jarmark
13.00 hod.                       vyhlášení výsledků soutěže
 
Po celé odpoledne možnost návštěvy Jarmarku, který bude probíhat do 17. hod.
 
Úspěšní řešitelé obdrží hodnotné ceny!!
 
Soutěž bude probíhat v učebně 4.005 (4. podlaží).
Občerstvení a proplacení jízdného zajišťuje pořadatel.
Zájemci o účast ve Finále se přihlásí elektronicky na e-mail renata.holubova@upol.cz.
V přihlášce uveďte celé jméno a školu.
 
Termín přihlášek: 5.6.2011
 
web soutěže: http://isouteze.upol.cz/fermi/index.html