You are hereTémata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku z KEF

Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku z KEF


By vujtek - Posted on 15 December 2010

 • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.:
  • In situ sledování tvorby a transformací železa ve vysokých oxidačních stavech užitím Mössbauerovy spektroskopie a dopředného jaderného rozptylu
   In situ monitoring of formation and transformations of high-valent iron by menas of Mössbauer spectroscopy and nuclear forward scattering
 • doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
  • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader, podrobnosti v příloze
  • Téma řešené v SÚJV Dubna – vývoj experimentálního zařízení
   Development of experimental equipment in SUJV Dubna
  • Téma řešené v SÚJV Dubna – řízení experimentu
   The control of an experiment in SUJV Dubna
  • Téma řešené v SÚJV Dubna – materiálový výzkum
   Material research in SUJV Dubna
  • Sorpce plynů v geologickém výzkumu
   Gas sorption in geological research
  • Nanomateriály pro skladování plynů
   Nanomaterials for gas storage
  • In situ Mössbauerova spektroskopie v mikroreaktoru
   In situ Mössbauer spectroscopy in a microreactor
  • Širokospektrální vibrometrie
   Broad-spectrum vibrometry
  • Nové materiály pro inteligentní senzory a akční prvky
   New materials for smart sensors and actuators
 • prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
  • Mössbauerův spektrometr s detekcí konverzních elektronů v teplotním intervalu od 4 K do 300 K
   Conversion Electron Mössbauer spectrometer operating at temperatures from 4 K to 300 K
  • Mechanické, strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů připravených laserovým spékáním kovů
   Mechanical, structural and physical properties of materials prepared by laser sintering
 • doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
  •  Počítačová simulace proudění
   Computer simulation of convection
  • Moderní aspekty metrologie elektrických veličin
   Modern aspects of metrology of electrical quantities
 • doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
  • Magnetismus dvoudimenzionálních nanostruktur
   Magnetism of 2D nanostructures

 

AttachmentSize
Flerov Laboratory, Dubna (PDF)622.42 KB