You are hereTémata bakalářských prací – učitelské

Témata bakalářských prací – učitelské


Vypsaná témata bakalářských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
  • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Akustika hudebních nástrojů
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky
  • Zvuková karta jako zdroj napětí v experimentech pro 3. ročník SŠ
  • 3D animace fyzikálních jevů pro Fulldome v programu Blender
  • Fyzikální simulace v programu GeoGebra
  • Měření teploty a tlaku pomocí zvukové karty PC
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Vlastní frekvenční módy Chladniho obrazců
   Cílem práce je studium vlastních frekvencí v rozsahu 100 Hz – 3 000 Hz pro vznik Chladniho obrazců na čtvercové kovové desce pomocí tónového generátoru a reproduktoru. Výstupem by měla být sada frekvencí, při nichž vznikají výraznější vlastní kmity desky s fotodokumentací a videodokumentací.
  • Analemna
   Cílem je zdokumentovat nerovnoměrný roční pohyb Slunce po obloze (buď v Olomouci nebo jiném vybraném stanovišti v ČR) a zkombinovat získané fotografie s teoretickým modelem. Součástí výstupu by měla být i fotodokumentace pozorování.
  • Kalibrace školního spektroskopu Vernier SpectroVis
   Spektrometr ke školnímu měřicímu systému Vernier zobrazí spojité spektrum ovlivněné citlivostí diod detektoru. Cílem práce je proměřit a kalibrovat spektrometr pomocí přesně definovaných zdrojů a sestavit převodní tabulku pro vlnové délky viditelného světla, tak aby bylo možné rekonstruovat např. planckovské spektrum žárovky.
  • Motivace studentů PřF UP pro studium učitelství fyziky
   Cílem práce zmapovat pomocí dotazníků a strukturovaných rozhovorů motivaci a představy studentů učitelství fyziky ve všech ročnících studia a jejich předchozí zkušenosti ze SŠ. Výsledky přehledně statisticky zpracovat.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Optická zobrazení v programu Wolfram Mathematica
  • Analýza obrazu v programu Wolfram Mathematica a její využití v průmyslové praxi
  • Analýza vlastností dataprojektorů využívaných ve školství v Olomouckém kraji
 • Mgr. Zdeněk Pucholt
  • Fyzika a paragliding
  • Miskoncepty studentů v molekulové fyzice a termodynamice
  • Počítačová vizualizace činnosti tepelných strojů
  • Sbírka inovativních a netradičních úloh z molekulové fyziky a termodynamiky