You are hereGeneral, Aktuality, Portál, Kontakty, Důležité odkazy, Semináře, Výstupy klíčových aktivit, Akce pro veřenost, CPS2012

General, Aktuality, Portál, Kontakty, Důležité odkazy, Semináře, Výstupy klíčových aktivit, Akce pro veřenost, CPS2012


Přednáška Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Fate in the Environment.

V pátek 17. února 2012 od 10 hodin proběhne na učebně 2.006 přednáška prof. Virendera Sharmy Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Fate in the Environment.

Přednáška je povinná pro studenty, kteří si zapsali KEF/BSAN

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Již 9. ročník popularizační akce organizované fyzikálními pracovišti Přírodovědecké fakulty UP pro studenty středních škol, učitele a další zájemce proběhne v pátek 27. ledna 2012 od 9.00 do 13.00. Nabízí zajímavé přednášky, experimenty i exkurze do laboratoří.

Program kaleidoskopu ke stažení ve formátu PDF .

Více informací na stránkách: http://kaleidoskop.upol.cz/program.html.

Den otevřených dveří na 5 fakultách UP

Univerzita Palackého v Olomouci chystá na pátek 20. ledna druhý Den otevřených dveří. Zájemci o studium na olomoucké univerzitě tak mají vynikající příležitost seznámit se s místem svého budoucího studia a zjistit si přesné informace nejen o přijímacím řízení.
Více informací například na webu Přírodovědecké fakulty UP.

Pozvánka na 50. ročník konference EAN

Pozvánka na jubilejní 50.ročník konference EAN (Experimentální Analýza Napětí) v příloze.

Modernizace elektronické laboratoře

Před začátkem letního semestru byla modernizována laboratoř, sloužící k výuce elektroniky – probíhají v ní základní kurzy Praktikum z elektřiny a magnetismu, Praktikum z elektroniky, ale také Číslicové měřicí systémy, Virtuální instrumentace v jaderné fyzice a Praktika z elektronických měření.

Soupis textů a prezentací

Výstupy KEF a SLO

Druhý seminář studentského týmu Virtuální instrumentace

Dne 8. 11. 2011 proběhlo druhé setkání studentského týmu Virtuální instrumentace, na kterém studenti prezentovali současný stav svých prací s ohledem na obsah prezentací z prvního setkání.
Úkolem setkání je také společná diskuze nad jednotlivými pracemi s návrhy dalších postupů.

Test ZANAN 2015 – Docházka

Ve středu  16. prosince 2015 v 16.45 hodin se koná závěrečný test ZANAN. Studenti, kteří jsou uvedení níže, potřebují k úspěšnému složení získat 5 bodů, ostatní studenti 8 bodů (z 10 bodů).

CPS2012: Call for Papers & Author Guidelines

CPS OC 2012 abstracts will be published in the Book of abstracts (ISBN) and full papers in the form of SPIE Proceedings in the electronic format.

Conference papers should be written in English in the range from 6 to 8 pages according to the attached SPIE template. The template is also available on the conference web site.

Authors are supposed to submit their manuscripts to the SPIE using this link: http://spie.org/cps12 before July 31, 2012.

All the papers will be reviewed. Only accepted manuscripts will be published in the SPIE Proceedings.

Den otevřených dveří ve SLO

V rámci Dne otevřených dveří nejen pro zájemce o studium na UP v Olomouci připravili pracovníci Společné laboratoře optiky exkurze ve vybraných laboratořích pracoviště a informační stánek v prostorách nové budovy Přírodovědecké fakulty. Návštěvníci byli seznámeni se současným výzkumem v laboratořích, s moderním přístrojovým vybavením a byli podrobně informování o studijních plánech oboru Přístrojová fyzika, který katedra SLO garantuje.