You are hereStudium / Garantované obory studia / Nanotechnologie, (Nanotechnologie)

Nanotechnologie, (Nanotechnologie)


Nově otevřené bakalářské studium sticky icon

Od roku 2012/2013 je nově otevřeno bakalářské studium oboru Nanotechnologie. Studium může být zajímavé pro všechny středoškoláky, kteří mají zájem o přírodní vědy a moderní technologie.

Studijní obor Nanotechnologie sticky icon

V souvislosti s technickým pokrokem dochází v současnosti k rozvoji řady sofistikovaných vědeckých oblastí. Jednou z nich jsou nanotechnologie, vědy o chování, vlastnostech a vytváření struktur s rozměry blížícími se velikosti atomů. K jejich rozvoji dochází zvláště proto, že se očekávají velmi významné aplikace takových struktur v průmyslu všeho druhu, v lékařství, i jinde.

Neformálně o oboru Nanotechnologie

Na této stránce najdou uchazeči o studium bakalářského oboru Nanotechnologie méně formální odpovědi na své otázky.

Cvičení KEF/MMF 25.9.2012

Zadání úloh pro cvičení KEF/MMF dne 25.9.2012.

Doktorské studium

Studijní obor Nanotechnologie zatím nemá samostatné doktorské studium. Ale tématice nanotechnologií je možné se věnovat v rámci doktorského studia Aplikované fyziky.

Magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí specializaci na nanotechnologie, především fyziku nanosvěta a teoretické a experimentální metody jeho studia. Studenti si vyberou jeden ze tří základních směrů studia:

Bakalářské studium

Bakalářské studium Nanotechnologií poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu

V průběhu studia projde student:

Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

  • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
    • podrobnosti v příloze
    • kontakt: doc. Pechoušek
  • Hella Autotechnik - více informací v přílohách

Témata bakalářských prací – neučitelské

Vypsaná témata bakalářských prací