You are hereKEF/AJF, APEL, ELMEA, EMG, FP1, FP2, FP3, FP5, MFT, MMM, PEL, TMN, TSFN, APNA1, APNA2, FZNA1, FZNA2, BFZN, BMAG, FYB2, FYB1, EXMB1, LPT2, ZANAN, TSII1, TSII2, UAA, ČMS1, MBAS, BLP3, BLP1, PELMA, BLP2, BNNE

KEF/AJF, APEL, ELMEA, EMG, FP1, FP2, FP3, FP5, MFT, MMM, PEL, TMN, TSFN, APNA1, APNA2, FZNA1, FZNA2, BFZN, BMAG, FYB2, FYB1, EXMB1, LPT2, ZANAN, TSII1, TSII2, UAA, ČMS1, MBAS, BLP3, BLP1, PELMA, BLP2, BNNE


Teorie signálů a informace 2

Course: Theory of Signals and Information 2

Department/Abbreviation: KEF/TSII2

Year: 2019 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Annotation: The aim is to familiarize students with basic processes of signal processing including modulation, sampling, and quantization. Students are further familiarized with the terms and relations of theory of information.

Course review:

 • Basic characters and types of analogical modulations of signals
 • Amplitude modulation and influence of noise on amplitude-modulated signals
 • Phase modulation and influence of noise on phase-modulated signals
 • Sampling and impulse modulations of signals
 • Quantization and digital modulations of signals
 • Many-channel signals
 • Definition and basic terms of theory of information, information and its quantitative measures, mathematical inequalities in theory of information
 • Basic types and properties of information entropy
 • Mean transinformation and its properties
 • Coding and redundancy of information
 • Transmission of information via discrete channel
 • Transmission of information via continuous channel
 • Relationship between information and thermodynamical entropy

   

  PřednáškaPřednáška (PDF 1,8 MiB)

 • Teorie signálů a informace 1

  Course: Theory of Signals and Information 1

  Department/Abbreviation: KEF/TSII1

  Year: 2019 2020

  Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

  Annotation: The aim is to inform students with the main theoretical aspects of transfer and processing of signals. Attention is paid to understanding of Fourier transform as a tool for description of signals in frequency domain.

  Course review:
  Definition of signals, theory of signals and transfer systems Fourier analysis of deterministic signals and impulses and their practical executions Fourier analysis in a domain with continuous time and in discrete systems, algorithm of fast Fourier transform Properties of Fourier transform, convolution and Fourier spectrum Laplace and Hilbert transform Correlation of deterministic signals Properties of linear and nonlinear transfer systems Characteristic functions and quantities of stochastic processes and their realizations, errors in their estimations Power spectra of stochastic processes and their realizations Transmission of stochastic signal via linear systems Effect of noise on signals Digital signals and their transmission Digital transfer systems, their error rate and modeling

   

  PřednáškaPřednáška (PDF 2,1 MiB)

  Aplikované nanotechnologie 1

  Info nedostupné/Not available

  Aplikované nanotechnologie 2

  Info nedostupné/Not available

  Experimentální metody biofyziky 1

  Info nedostupné/Not available

   

  SkriptaSkripta rtg (PDF 1,6 MiB)

  Fyzika I (el., mag., optika)

  Info nedostupné/Not available

   

  Doporučení ke studiu nanotechnologií

  Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.

  Otázky ke zkoušce ELMEA, EM

  1. a) generátory měřicích signálů
   b) základní elektronické obvody (dělič napětí, základní zapojení OZ, usměrňovače)
  2. a) měřicí usměrňovače (převodníky na hodnotu střední, efektivní a rozkmitu)
   b) etalony odporu, kapacity a frekvence
  3. a) měření ss napětí pomocí modulačních voltmetrů, paralelní, aproximační a integrační číslicové voltmetry
   b) fázoměry