You are hereKEF/AJF, APEL, ELMEA, EMG, FP1, FP2, FP3, FP5, MFT, MMM, PEL, TMN, TSFN, APNA1, APNA2, FZNA1, FZNA2, BFZN, BMAG, FYB2, FYB1, EXMB1, LPT2, ZANAN, TSII1, TSII2, UAA, ČMS1, MBAS, BLP3, BLP1, PELMA, BLP2, BNNE

KEF/AJF, APEL, ELMEA, EMG, FP1, FP2, FP3, FP5, MFT, MMM, PEL, TMN, TSFN, APNA1, APNA2, FZNA1, FZNA2, BFZN, BMAG, FYB2, FYB1, EXMB1, LPT2, ZANAN, TSII1, TSII2, UAA, ČMS1, MBAS, BLP3, BLP1, PELMA, BLP2, BNNE


Fyzikální praktikum (mechanika) sticky icon

Course: Practicals in Mechanics

Department/Abbreviation: KEF/FP1

Year: 2019 2020

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation: Laboratory tasks for the physical practicum (mechanics, oscillations and waves, acoustics)

Course review:
1st week: compulsory safety training Laboratory tasks of the 1st cycle: 1. Measurement of the moment of inertia 2. Measurement of the shear modulus (static method, dynamic method) 3. Mechanical hysteresis: (a) measurement of the hysteresis loop, (b) determination of elastic modulus of various materials from the torsion of the rods 4. Measurement of the density of the liquids by (a) submersible body and (b) connected vessels 5. Measurement of the density of the solids by (a) direct method, (b) hydrostatic method and (c) pyctometer 2nd cycle: 1.

 • Coupled pendulums - measurement on coupled pendulums by SCOPE WIN computer programme
 • Measurement of the shear modulus by (a) static method and (b) dynamic method
 • Basic acoustic measurements by Kundt tube and cylindrical resonator, examination of musical acoustics by ISES system
  Laboratory tasks of the 2nd cycle: 1. Measurement with the 3-axis gyroscope 2. Measurement of gravitational acceleration by reverse pendulum, dependence of oscillation time of physical pendulum on g - Mach pendulum 3.Measurement on mathematical pendulum 4. Balistic pendulum. 5. Measurement on the train set

   

  SkriptaSkripta (PDF 2,4 MiB)

 • Elektronická měření sticky icon

  Course: Electronic Measurements

  Department/Abbreviation: KEF/ELMEA

  Year: 2019 2020

  Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

  Annotation: Issues of measurements - measuring methods, devices, properties of devices, block scheme of a measuring device, electromechanical and electronic measuring devices, types of signals, capacitive, inductive and resistive coupling, electromagnetic compatibility, principles of correct measurements, basic electronic elements, components and circuits used in measurements

  Course review:
  * Introduction - kinds of electronical instruments, measuring methods, accuracy of measurement, uncertainities and errors * Measurement of DC and AC voltages - analog and digital instruments, micro- and milivoltmeters, LF and HF voltmeters, maxima voltmeters * Measurement of DC and AC currents - fundamentals of current measurements, analog and digital instruments, rectifiers, shunts, capacitive current dividers, current probe * Oscilloscopes - kinds, principles, measurements * Measurement of time intervals and periods - analog and digital methods, measuring of periods, nonius counter * Measurement of frequency - bridges, resonant and beat based instruments, digital methods, measurement of ratio of two frequencies * Measurement of phase - principles, digital measurements * Powermetters * Measuerement of electrical properties of components * Measurement of dynamical properties of circuits * Frequency synthesis

  Aplikovaná elektronika sticky icon

  Course: Applied Electronics

  Department/Abbreviation: KEF/APEL

  Year: 2019 2020

  Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

  Annotation: Obtain knowledge about operation amplifiers, active filers and PID regulation.

  Course review:
  Extended applications fo ideal op-amp Real op-amp Operational network and feedback U/U, U/I, I/U and I/I amplifiers with real op-amp Aplication of analog circuits (analog multiplication and division, multiplexing) Active filters, digital filters Fundamentals of PID Simmulations in MultiSIM

   

  SkriptaSkripta (PDF 817 KiB)

  Výsledky testu ZANAN

  Výsledky testu ze 14. 12. 2012 jsou zapsány ve STAGu. Uspělo celkem 59 studentů, 3 studenti budou test opakovat.

  Náhradní termín je 8. 1. 2013 a je nutné se na něj zapsat ve STAGu.

  Kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku

  Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyzikuV rámci projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky byla vydána kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku, věnovaná převážně popisu měřicích systémů, založených na LabVIEW.

  Kniha je neprodejná a dostupná na Katedře experimentální fyziky.

  Průběh výuky BLP2

  Laboratorní praxi ve výuce BLP2 absolvujete v termínu od 23. 4.-25. 5. v konkrétní laboratoři dle předchozího výběru a konzultace s konkrétním vedoucím. Časový rozvrh a obsah praxe je plně v kompetenci vašeho vedoucího.

  Inovace laboratorních praktik pro studenty oboru Nanotechnologie

  V rámci Rozvojového projektu MŠMT bylo pro studenty inovováno praktikum v rámci Laboratorní praxe 2 (KEF/BLP2). Studenti získají možnost seznámit se s aplikacemi v oblasti bionanotechnologií v průběhu dvou úloh:

  1. Příprava, charakterizace a porovnání nanočástic připravených tepelným rozkladem v pevné fázi a nanočástic vzniklých biomineralizací (bakteriální magnetické nanočástice)
  2. Světelná a fluorescenční mikroskopie

  Test ZANAN 2015 – Docházka

  Ve středu  16. prosince 2015 v 16.45 hodin se koná závěrečný test ZANAN. Studenti, kteří jsou uvedení níže, potřebují k úspěšnému složení získat 5 bodů, ostatní studenti 8 bodů (z 10 bodů).

  Případové studie National Instruments

  Firma National Instruments, výrobce systémů pro virtuální instrumentaci, publikoval brožuru Příručka případových studií, věnovanou přednáškám, které zazněly na akci NI Academic & Research Days. Jednu kapitolu (str. 128 brožury), věnovanou experimentům v jaderné fyzice, napsal dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky.

  Bezpečnost práce v laboratořích

  Jako doplněk ke školení bezpečnosti práce doporučujeme prostudovat brožuru první pomoci, vydanou Státním zdravotním ústavem. Najdete ji na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf.