You are herePracoviště, Katedra experimentální fyziky, Společná laboratoř optiky, Fyzikální ústav AV ČR, Nanocentrum, Exkurze, SLO - aplikovaná optika, SLO - kvantová a nelineární optika, SLO - vlnová optika, SLO - konstrukce a dílny, SLO - výuka, SLO - projekty

Pracoviště, Katedra experimentální fyziky, Společná laboratoř optiky, Fyzikální ústav AV ČR, Nanocentrum, Exkurze, SLO - aplikovaná optika, SLO - kvantová a nelineární optika, SLO - vlnová optika, SLO - konstrukce a dílny, SLO - výuka, SLO - projekty


Spolupráce SLO UP a FZÚ AV ČR Olomouc a MEOPTA – optika, s.r.o. Přerov

MEOPTA Společnost MEOPTA – optika, s.r.o., se sídlem v Přerově je významným partnerem Společné laboratoře optiky. Hlavní oblasti spolupráce jsou tyto:

Starší informace o Skupině kvantové a nelineární optiky

Články informující o činnosti Skupiny kvantové a nelineární optiky v minulosti najdete na STARÉM WEBU SLO.

Starší informace o Skupině aplikované optiky

Články informující o činnosti Skupiny aplikované optiky v minulosti najdete na
STARÉM WEBU SLO.