You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Aplikovaná elektronika sticky icon

Course: Applied Electronics

Department/Abbreviation: KEF/APEL

Year: 2018 2019

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Obtain knowledge about operation amplifiers, active filers and PID regulation.

Course review:
Extended applications fo ideal op-amp Real op-amp Operational network and feedback U/U, U/I, I/U and I/I amplifiers with real op-amp Aplication of analog circuits (analog multiplication and division, multiplexing) Active filters, digital filters Fundamentals of PID Simmulations in MultiSIM

 

SkriptaSkripta (PDF 817 KiB)

Studijní obor Aplikovaná fyzika sticky icon

V dnešní době, která je založena na intenzivním průmyslovém využívání poznatků vědy a techniky, je zapotřebí odborníků s širokým fyzikálním vzděláním, kteří jsou schopni tyto poznatky aplikovat v praxi, ať už přímo ve výrobních technologiích, nebo nepřímo v procesu kontroly a řízení výroby – metrologii. A právě takové odborníky by měl obor Aplikovaná fyzika vychovávat.

Cvičení KEF/ME 6.a7.12.2017

Cvičení z mechaniky KEF/ME dne 6. a 7.12.2017

Cvičení KEF/MMF 5.12.2017

Cvičení KEF/MMF dne 5.12.2017

Ukázkové příklady

Zápočet z předmětu KEF/EL, ELN elektronika je tvořen písemným testem na počítání příkladů. V příloze jsou ukázkové příklady, které mohou být součástí testu.

Okruhy:

Elektronika pro nanotechnology

Course: Electronics

Department/Abbreviation: KEF/ELN

Year: 2018 2019

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Student is familiarized with analog electronic, components and basic circuits, including op-amps. In the second part, logic circuits and microprocessors are presented.

Course review:
1. Fundamentals of electronics 2. Semiconductive devices 3. Analog systems 4. Logical systems 5. Microprocessors 6. Analog-digital and digital-analog converters 7. Nanoelectronical systems

OtázkyOtázky ke zkoušce (PDF 48 kiB)

Elektronika

Course: Electronics

Department/Abbreviation: KEF/EL

Year: 2018 2019

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: To obtain basic knowledge about modern electronics, components and electrical signal processing

Course review:

  • Physical basics of theory of electrical circuits: basic terms and definitions, circuit components and their properties, linear, nonlinear and uncontrolled components, characteristics and parameters of two-pole components, linear two-pole components - ideal resistor, inductor and capacitor, voltage and current supplies, controlled linear one-port networks, nonlinear two-pole components, multi-port networks - three-pole components, four-pole components and two-terminal-pair networks (ideal transformer, ideal power converter, ideal gyrator, ideal impedance converter and inverter, ideal controlled supply of electrical energy, ideal amplifiers), connections of two-pole components, four-pole components and two-terminal-pair networks, equations describing the circuits, frequency characteristics, particular examples of two-pole components, four-pole components and two-terminal-pair networks
  • Principles and properties of semiconducting components: semiconductors and phenomena in semiconductors (structure of semiconducting materials, band model, electrons and holes, Ohm law, Hall effect, absorption, internal photoelectric effect and photoconductance, electroluminescence, galvanomagnetic effect, thermomagnetic effect, thermoelectric effect and Peltier effect), PN junction and its volt-ampere characteristics, metal-semiconductor junction, preparation of semiconductors, semiconducting components without active PN junction (thermistors, photoresistors and photomagnetic detectors, Hall components, magnetoresistors, Gunn diodes, varistors, tension-electrical semiconductors), semiconducting components with one active PN junction (rectifying diodes, stabilization diodes, tunneling diodes, variable-capacity capacitors (varicaps) and varactors, photodiodes, luminescent and laser diodes, thermoelectric and Peltier cells, UJT), semiconducting components with two active PN junctions - bipolar transistors (structure, principle, static characteristics, basic circuit connections and properties of circuit connections, schematic symbols, low-frequency parameters, operating point, power loss and thermal stabilization, high-frequency effects), semiconducting components with more than two PN junctions (four-layered and five-layered components - bidirectional diode thyristor (diac), bidirectional triode thyristor (triac) and thyristor), unipolar transistors (JFET, MOS-FET and V-MOS), use and simple connections of semiconducting components (amplifiers, flip-flop circuits, oscillators, etc.)
  • Operational amplifiers: basic properties of operational amplifiers, types of operational amplifiers, external circuits of operational amplifiers, basic electrical connections - addition, subtraction, integration, differentiation, functional converter, multipliers and dividers, analog memories, converters, amplifiers, rectifiers, limiters, comparators, switchers, generators, active filters, stabilizers
  • Logic integrated electrical circuits: Boolean algebra and logic functions, logic operators and logic sets of blocks, combinational functions and corresponding electrical circuits, displaying, digital codes, arithmetical operations and corresponding electrical circuits, memory functions, functions of shifting and counting, flip-flop circuits for shifting and counting operations, memory and shift register, memories, comparing electrical circuits, summation units, counters, sequentional circuits, sequence switch, microprocessor structure, systems controlled by microprocessors, PC, analog-to-digital (AD) and digital-to-analog (AD) converters
  • Electronic systems: transmitters, receivers, modulators, converters, demodulators, magnetron, converters of electrical physical quantities on non-electrical physical quantities and vice versa, processing of sound and image, image-pickup vacuum tubes, CCD, screens, detectors of electromagnetic radiation, optoelectronic image systems, etc.

    OtázkyOtázky ke zkoušce (PDF 48 kiB)