You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Laboratorní praxe, projekt 2 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Laboratorní praxe, projekt 1 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Laboratorní praxe, projekt 3 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Rozpis přednášek ZANAN/ZANAT sticky icon

Jednotlivé přednášky mají různí přednášející podle níže uvedeného rozpisu.

Místo a čas: úterý 13.15–14.45 na učebně LP-5008

Základy nanotechnologií sticky icon

Course: Nanotechnology

Department/Abbreviation: KEF/ZANAN

Year: 2021 2022

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Introduction to the nanotechnology and its applications.

Course review:
Fundamentals of nanotechnology Introduction into quantum mechanics Nanoscopy Structure of nanomaterials Solid-state synthesis of nanomaterials Carbon nanostructures Photonic nanostructures Lithography Applications of nanotechnology in medicine Applications of nanotechnology in environment Riscs of nanotechnology

Lékařská přístrojová technika 2 sticky icon

Course: Medical Instrumentation 2

Department/Abbreviation: KEF/LPT2

Year: 2021 2022

Guarantee: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Annotation:

  Diagnostic methods, diagnostic applications of biopotentials , displaying methods in medical diagnostics, CT, MRI, ultrasound diagnostics, endoscopic diagnostic. Therapeutic methods .

  Course review:
  Diagnostic methods - definition of biosignal and its role in diagnostic-information system, amplifiers of biopotentials, sensing electrodes, origin, scanning and diagnostic applications of biopotentials (EKG, EMG, EEG), phonocardiography, measurement of blood flow and minute blood volume, pletysmography, measurement of blood pressure and pulse rate, devices for measurement of mechanics of breathing, classical X-ray diagnostic methods (skiascopy, skiagraphy), displaying methods in medical diagnostics, CT, MRI, ultrasound diagnostics (displaying, measuring of blood flow), endoscopic diagnostic (therapeutic) methods (construction of endoscope) Therapeutic methods - defibrillators, cardiac pacemakers, neuromuscular stimulators, urostimulators, gastrostimulators, magnetotherapy, diathermy, ultrasound therapy, treatment by ionization radiation - nuclear medicine, radiotherapy, Leksell gamma knife Surgical methods - kryosurgery, electrotomy and thermocoagulation, ultrasound surgery, applications of impulse waves, lasers and their medical uses Other methods - ventilating and anesthesiological systems, extra-corporeal cardiopulmonary circulation, extra-corporeal renal circulation (haemodialysis, haemofiltration, plasmapherosis), cardiac pacemakers, electrodes, hearing supports </ul>

   

  PrezentacePrezentace (ZIP PDF 18 MiB)

  PrezentacePřehledová prezentace (PDF 3,5 MiB)

Fyzika II (mech., molekul. fyz.) sticky icon

Course: Physics 2 (Mechanics and Mol. Physics)

Department/Abbreviation: KEF/FYB2

Year: 2021 2022

Guarantee: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Annotation: Selected topics in mechanics, oscilations and waves and molecular physics and thermodynamics at the level of the basic undergraduate course.

Course review:

 • Classification of physical quantities, system of SI units
 • Kinematics of mass point
 • Dynamics of mass point
 • Gravitational field, motions in the gravitational field of the Earth
 • System of mass points, solids
 • Oscillations and waves
 • Hydrostatics and hydrodynamics
 • Molecular physics
 • Basics of thermodynamics
 • Acoustics - origin of sound, propagation of sound, ultrasound

 

Teoretická mechanika sticky icon

Course: Fundamentals of Mechanics

Department/Abbreviation: KEF/TMN

Year: 2021 2022

Guarantee: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Annotation: Introduction to the study of theoretical physics, Lagrange formalism of mechanics, Mechanics of a solid body, Hamilton formalism of mechanics. Introduction to mechanics of continuum.

Course review:

 • Introduction to the study of theoretical physics, mechanics of a particles and particle system, components of velocity and acceleration, velocity and acceleration in curvilinear coordinates, dynamics of a particle, Newton Laws, particular problem from dynamics of a particle, system of particles, d'Alembert principle and equations of motion of a particle system, centre of mass of a system, classical integrals of motion, motion of a particle with variable mass
 • Lagrange formalism of mechanics, systems subjected to bonds, classification of bonds, principle of virtual work and it applications, d'Alembert-Lagrange principle, Lagrange equations of the first kind and the second kind and their solutions for some particular situations, small oscillations of mechanical systems
 • Mechanics of a solid body, basic terms from kinematics of a solid body, translation and rotation of a solid body, tensor of inertia and moments of inertia, Euler equations, motion of flywheels, motions in rotating systems
 • Hamilton formalism of mechanics, Hamilton principle, Hamilton canonic equations, canonic transformations and their invariants, laws of conservation
 • Introduction to mechanics of continuum, tensor of stress, volume and surface forces, vector of stress, equation of equilibrium of continuum, equations of motion of continuum, vector of displacement and tensor of deformation, generalized Hook Law, equation of equilibrium of an isotropic elastic body, equations of motion of an isotropic elastic body, oscillations and waves in an elastic body, vibration of elastic bodies, equation of a string
 • Basics of mechanics of fluids, statics of fluids, equations of motion of an ideal fluid and their integrals, irrotational (steady) flow, motion of a viscous fluid, Navier-Stokes equation and theory of similarity

 Stránka se studijními materiály

Praktikum z elektroniky sticky icon

Course: Practicals in Electronics

Department/Abbreviation: KEF/PEL

Year: 2021 2022

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Experimental measurements in electronics.

Course review:
Measurements of properties of passive semiconducting two-pole circuit components Properties of rectifiers of AC current - one-way and two-way rectifiers, smoothing, factor of stabilization Measurements of static characteristics of bipolar transistor and single-stage transistor amplifier Static applications of operational amplifiers - non-sign-changing and sign-changing amplifiers, summators, rectifiers Dynamical applications of operational amplifiers - differentiators, integrators, active filters, synthetic inductances Combinational logic circuits - basic logic gates, realization of logic functions, digital summators, multiplexers Sequential logic circuits - flip-flop circuits, shift and circular registers, counters Harmonic analysis of electrical signals - spectrum of sine, rectangular and rectified signal, distortion of an amplifier in a saturation Timer 555

 

SkriptaSkripta (PDF 2,2 MiB)