You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Studijní obor Nanotechnologie sticky icon

V souvislosti s technickým pokrokem dochází v současnosti k rozvoji řady sofistikovaných vědeckých oblastí. Jednou z nich jsou nanotechnologie, vědy o chování, vlastnostech a vytváření struktur s rozměry blížícími se velikosti atomů. K jejich rozvoji dochází zvláště proto, že se očekávají velmi významné aplikace takových struktur v průmyslu všeho druhu, v lékařství, i jinde.

Pokusy s jednoduchými pomůckami sticky icon

Course: Hands free experiments

Department/Abbreviation: KEF/PJD

Year: 2021 2022

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation:

 • Preparation and realization of experiments with the use of simple and easily available tools
 • Experiments with plastic bottles
 • Experiments with cans
 • Physics in a wallet
 • Physics in a bag
 • Physics in first-aid kits
 • Polystyrene physics
 • Paper in physics teaching
 • Toys in physics and physical toys
 • Optical delusions
 • Experiments with ceramic magnets
 • Black boxes

Course review:
Preparation and realization of experiments with the use of simple and easily available tools. Physics and the body. Physics and toys. Physics in the kitchen. Physics and criminology. Experiments and film.

Seminář z aplikace nanotechnologií sticky icon

Info nedostupné/Not available

Dipl. seminář z fyziky III + práce sticky icon

Course: M.Sc. Thesis Tutorial in Physics 3

Department/Abbreviation: KEF/DIP3

Year: 2021 2022

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation: Finalisation of the diploma thesis. Presentation in the seminar.

Course review:
Finalisation of the diploma thesis. Presentation.

Dipl. seminář z fyziky II + práce sticky icon

Course: M.Sc. Thesis Tutorial in Physics 2

Department/Abbreviation: KEF/DIP2

Year: 2021 2022

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation:

 • Discussion on the state of elaboration of the diploma thesis
 • Preparation of presentations
 • Preparation of annotations and brief presentation of the diploma thesis in English

Course review:
Discussion on the state of elaboration of the diploma thesis

 • Preparation of presentations
 • Preparation of annotations and brief presentation of the diploma thesis in English

 • Diplomový seminář z fyziky I sticky icon

  Course: M.Sc. Thesis Tutorial in Physics 1

  Department/Abbreviation: KEF/DIP1

  Year: 2021 2022

  Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

  Annotation:

  • Familiarization with methodological basics of academic writing (methodology of scientific work, scientific ethics, work with literature resources, structure of the text, issues of the style, argumentation, quotations and references, etc.)
  • Working on own diploma thesis
  • Presentation of accomplished results of the diploma thesis in front of the student class

  Course review:

 • Familiarization with methodological basics of academic writing (methodology of scientific work, scientific ethics, work with literature resources, structure of the text, issues of the style, argumentation, quotations and references, etc.)
 • Working on own diploma thesis
 • Presentation of accomplished results of the diploma thesis in front of the student class

 • Bakalářský seminář a práce 2 sticky icon

  Course: Bachelor´s Seminar and Thesis 2

  Department/Abbreviation: KEF/BAF2

  Year: 2021 2022

  Guarantee: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.', 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

  Annotation:

  • Formal text formatting
  • Preparation of a presentation
  • Writing of the bachelor thesis
  • Presentation speech

  Course review:
  Formal text formatting. http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/ostatni/pokynyDP.pdf http://exfyz.upol.cz/didaktika/dp.html

  Bakalářský seminář a práce 1 sticky icon

  Course: Bachelor´s Seminar and Thesis 1

  Department/Abbreviation: KEF/BAF1

  Year: 2021 2022

  Guarantee: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.', 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

  Annotation:

  • Methods of scientific work. Objective settings of the work according to the selected topic
  • Work with the literature, quotations and literature retrieval
  • Structure of the work
  • List of standards for writing of the scientific text
   The students regularly report on the progression of their own bachelor thesis on a given topic.

   Course review:
   Methods of scientific work. Objective settings of the work according to the selected topic. Work with the literature, quotations and literature retrieval. Structure of the thesis. List of standards for writing of the scientific text. The students regularly report on the progression of their own bachelor thesis on a given topic. More information http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/ostatni/pokynyDP.pdf http://exfyz.upol.cz/didaktika/dp.html

  Informatika 1 sticky icon

  Course: Computer Science 1 (Computer Structure)

  Department/Abbreviation: KEF/INF1

  Year: 2021 2022

  Guarantee: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

  Annotation:

  • Displaying of information in computer systems, digital systems, fixed radix systems, basic codes used in computational technique

   Course review:
   1. Viewing information in computer systems . Number systems , polyadické system , the basic meaning of the codes codes used in computers. ( hexadecimal (8421 ), BCD, Gray code, control codes), information security in computing systems (parity, safety - Hamming codes). Character encoding and stored in a memory 2. Fundamentals of mathematical logic in terms of creation log. networks.(Boolean algebra, minimization of normal forms, Karnaugh method) simplification of Boolean functions, a complete system of logical functions, logical operators. 3. Basic logic gates and circuits in computer technology (flip-flops combinational, sequential flip- flops, registers, encoders, decoders, comparators, registers, counters, multiplexers. 4. Basic arithmetic and logical binary operations (addition, subtraction, multiplication and division in computer systems) controller functions. (parallel, serial adder ). 5. Computer memory (RAM, solid state memory types used in microcomputers). External computer memory types, applications. (magnetic memory, optical memory, disk arrays, backup devices) principle of data storage media. 6. Ways of cooperation of the computer. External, internal bus microcomputer breakdown by function , characteristics. 7. The general principle of computer functions (Von Neumann architecture), the base of microcomputers, graphics adapter, keyboard, standard in/out. interface BIOS - Setup). The scheme of universal microprocessor instruction set, the distribution of microprocessors 8. I/O interface - peripherals (monitor, keyboard, mouse, tablet, light pen, scanner, printers, plotters) way of creating characters, breakdown by functions, types and principles of operation , division by construction. 9. AD/DA converters as computer peripherals (parallel, successive approximation, dual saw progress and integration circuit). 10th Computer networks , network technical resources , topology , linking local area networks

  Modelování a simulace sticky icon

  Course: Modeling and Simulation

  Department/Abbreviation: KEF/MOSI

  Year: 2021 2022

  Guarantee: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

  Annotation: The course topics are focused on the methods and tools of modeling and simulation of real and designed continuous and digital systems by means of analog and digital computers.

  >

  Course review:
  1. Introduction - concepts (identification, simulation) 2. Experiment (planning, individuality, versatility, verification, experimental errors) 3. System (inputs , outputs, state, state variables, feedback) 4. Mathematically model (derivation, integration, delay) 5. Modeling of systems (abstract simulation model) 6. Basic concepts of systems theory (element, characterization, classification, continuity, confidentiality) 7. The basic principle of analog modeling (analog display, basic linear operating elements and units the simplest solution of differential equations) 8. Digital computer (numerical integration, Euler's method, the accuracy of numerical solutions) 9. Modeling of random events (methods of generating random variables, characteristics) 10.Basic concepts and techniques for modeling and simulation of digital systems ( Diagnosis of logic circuits, modeling faults). 11.Example of a computer neural network model of the "back-propagation" (back-propagation)