You are herercptm-edu

rcptm-edu


Výstupy a informace projektu Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0042

Kniha Biosyntéza nanomateriálů

V rámci projektu Vzdělávání výzkumných pracovníků v RCPTM byla vydána kniha Biosyntéza nanomateriálů, věnovaná přípravě nanomateriálů pomocí biosyntézy a biomineralizačním procesům.

Kniha Rizika nanomateriálů

NanoskopieV rámci projektu Vzdělávání výzkumných pracovníků v RCPTM byla vydána kniha Rizika nanomateriálů, věnovaná problematice účinků nanomateriálů na biologické systémy.

Kniha je neprodejná a dostupná na Katedře experimentální fyziky.

Kniha Nanoskopie

NanoskopieV rámci projektu Vzdělávání výzkumných pracovníků v RCPTM byla vydána kniha Nanoskopie, věnovaná dvěma technikám, používaným pro zobrazování nanostruktur – skenující sondou a elektronové.

Mikroskopické techniky

Přehledové přednášky věnované moderním mikroskopickým technikám.

Seminář Pokročilé metody přípravy a výzkumu tenkých vrstev a povrchů

Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci vás zve na seminář konaný v rámci projektu „Vzdělávání výzkumných pracovníků“ s názvem

Pokročilé metody přípravy a výzkumu tenkých vrstev a povrchů