You are herercptm

rcptm


Mössbauerův spektrometr se systémem CompactRio

Univerzitní pracovníci z Centra výzkumu nanomateriálů používají k charakterizaci nanomateriálů mimo jiné Mössbauerovu spektrometrii. Tým vedený dr. Pechouškem dlouhodobě vyvíjí mössbauerovské spektrometry na bázi software LabVIEW od firmy National Instruments.

Vzdělávací kurzy projektu RCPTM-EDU

V rámci projektu Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0042, nabízíme vzdělávací kurzy pro zájemce z řad vědeckých i průmyslových institucí. Vzdělávací kurzy jsou poskytovány zdarma. V případě zájmu o kurz kontaktujte osobu uvedenou na posledním listu nabídky.

UPOZORNĚNÍ: Řešení projektu skončilo v červnu 2012.