You are hereprojekty

projekty


Projekty pro středoškoláky

Univerzita je pořadatelem několika akcí, které jsou zaměřené na středoškoláky.