You are hereprojekt

projekt


Vzdělávací kurzy projektu RCPTM-EDU

V rámci projektu Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0042, nabízíme vzdělávací kurzy pro zájemce z řad vědeckých i průmyslových institucí. Vzdělávací kurzy jsou poskytovány zdarma. V případě zájmu o kurz kontaktujte osobu uvedenou na posledním listu nabídky.

UPOZORNĚNÍ: Řešení projektu skončilo v červnu 2012.