You are hereodkazy

odkazy


Zajímavé odkazy pro studium

Elektronické zdroje

Během studia, zvláště při přípravě seminárních nebo diplomových prací, už většinou nevystačíte s učebnicemi, ale budete muset pracovat s vědeckými články (většinou v angličtině). Zde můžete najít několik důležitých zdrojů pro práci s těmito články, které má univerzita předplacené. Většina z nich je přístupná pouze z univerzitní sítě.