You are heremagistři

magistři


Magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí specializaci na nanotechnologie, především fyziku nanosvěta a teoretické a experimentální metody jeho studia. Studenti si vyberou jeden ze tří základních směrů studia:

Magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí odborné znalosti studentů, především ve fyzikálně-technických oblastech a opět je rozloženo do několika směrů. Směr elektronických měřicích systémů pokračuje přednáškami a praktiky z elektronických měření a doporučenými přednáškami z číslicových měřicích systémů a teorie informace a zpracování signálů.