You are herelaboratoře

laboratoře


Výukové laboratoře

Výuka fyziky nezbytně vyžaduje nabytí značných experimentálních zkušeností, což je nemožné bez laboratorního zázemí. Student proto v průběhu studia absolvuje základní fyzikální praktika ve výukových laboratořích, určených k bližšímu uchopení fyzikálních jevů a seznámení se se základní měřicí technikou.