You are hereKA9

KA9


Klíčová aktivita 9: Moderní technologie pro studenty ekonomie a managementu

Vesmír – Přednáška

Přednášku o Vesmíru pro studenty Moravské vysoké školy Olomouc můžete najít na adrese http://jointlab.upol.cz/~haderka/vesmir/.

Přednášky pro studenty MVŠO

Texty k přednáškám, které byly určeny studentům Moravské vysoké školy.