You are hereKA6

KA6


Klíčová aktivita 6: Inovace studijních programů doktorského studia Aplikované fyziky

Inovované a nové předměty doktorského studia

V rámci řešení projektu byla provedena kontrola a analýza všech doktorských předmětů, které garantují Katedra experimentální fyziky a Společná laboratoř optiky. Z diskuze nad získanými výsledky vyplynuly směry, kterými by se měla inovace studijních programů/předmětů ubírat.