You are hereKA5

KA5


Klíčová aktivita 5: Inovace magisterského studia Aplikované fyziky

Laboratorní prezentace aplikačního využití difrakce v biologii

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna prezentace aplikačního využití difrakce v biologii.

Laboratorní demonstrace činnosti prostorového modulátoru světla

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna demonstrace činnosti prostorového modulátoru světla.

Praktické cvičení v laboratoři ‑ stavba Michelsonova interferometru

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA bylo, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), připraveno praktické cvičení v laboratoři zaměřené na stavbu Michelsonova interferometru.

Laboratorní demonstrace optické difrakce a její využití

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna praktická demonstrace v laboratoři optického jevu difrakce a jeho využití.

Laboratorní demonstrace využití fraktálů v optice

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna praktická (laboratorní) demonstrace využití fraktálů v optice.

Experimentální techn. a měř. metody

V rámci klíčové aktivity 5 byly inovovány stávající předměty Experimentální techn. a měř. metody 2 a 3. Na základě zkušeností byly některé části kurzu doplněné o výukovou podporu, laboratorní prezentace a cvičení. Při inovaci byl využit software pořízený z prostředků projektu.

Základy nauky o materiálu 1

Course: Materials Science Basics 1

Department/Abbreviation: SLO/ZNM1

Year: 2021 2022

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Annotation: Introduction of basic terms of materials science, internal structure of metal materials and identification of phases in metal systems. To give an overview of technical iron alloys, their structure, properties and basic method of their modification. To show the overview of non-ferrous and selected non-metal technical materials.

Course review:
Technical materials - overview Metals - ferrous alloys, non-ferrous metals Non-metal materials - plastics, glass, ceramics Materials properties of technical materials Kinds of atomic bonds Internal structure of metals Crystalline structure of metals - lattice, crystallography Real lattice - defects Basics of thermodynamics - thermodynamics of metals - diffusion - phase transformations Metals and alloys crystallization Solubility of metals Solid solution Equilibrium diagrams Eutectic, eutectoid, peritectic transformation Crystallization of ferrous alloys - equilibrium diagrams Allotropic transformations Structural compounds of steels and cast irons Diagrams of isotropic and anisotropic decomposition of austenite Heat treatment basics Classification of steels and cast irons

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie (přednáška, PDF 57 MiB)

Úvod do moderních technologií 1

Course: Introduction into Modern Technologies 1

Department/Abbreviation: SLO/UMT1

Year: 2021 2022

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Annotation: Give an overview about materials characteristics and methods of their measurement. Get some practical information about metallographic specimen preparation. Clear up the principles of heat and chemical-heat treatment of metals. Introduce conventional and modern technologies of casting, forming, machining, cutting and joining of materials. Excursion to the workshop employing modern production and processing technologies.

Course review:
Materials testing - mechanical properties of materials - technological properties of materials - internal defects of materials - nanoindentation Degradation properties in materials Metallography basics - sample preparation - sample evaluation Machining technologies - cutting operations (turning) - multiedge machining (grinding) Metallurgy in mechanical engineering - cast production - forming technologies (hot and cold working ) - heat treatment of metals - chemical-heat treatment of metals Materials cutting - classification of methods Materials joining - mechanical joints - thermal methods (welding, soldering) - bonding Technological applications of laseres Excursion

Přehled metod svařování (přednáška, PDF 4 MiB)

Aplikované nanotechnologie 1

Info nedostupné/Not available