You are herejobs

jobs


Představení portálu Euraxess Jobs

Mezinárodní portál Euraxess Jobs slouží k zadávání a vyhledávání pracovních pozic ve vědě a výzkumu. Kromě toho poskytuje informace zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům.