You are heregranty

granty


Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu

Projekt studentské grantové soutěže Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu slouží k podpoře práce studentů v laboratořích během jejich studia. Do projektu je zapojeno 16 studentů magisterského a doktorského studia a je z něj studentům vypláceno stipendium. Projekt pokrývá následující témata: