You are heredizertace

dizertace


Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku z KEF

  • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.:
    • In situ sledování tvorby a transformací železa ve vysokých oxidačních stavech užitím Mössbauerovy spektroskopie a dopředného jaderného rozptylu
      In situ monitoring of formation and transformations of high-valent iron by menas of Mössbauer spectroscopy and nuclear forward scattering