You are herebet

bet


Měření plochy povrchu pevných látek a určování jejich porozity metodou sorpce plynu

Učební text má sloužit jako obecný úvod do problematiky měření plochy povrchu pevných látek pomocí sorpce plynu. Jde převážně o souhrn základních poznatků z několika zdrojů uvedených v literatuře.