You are herebakaláři

bakaláři


Bakalářské studium

Bakalářské studium Nanotechnologií poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu

V průběhu studia projde student:

Bakalářské studium

Bakalářské studium Aplikované fyziky poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu. Pokud chcete studovat pouze bakalářský stupeň, zvažte studium Přístrojové fyziky.