You are hereAF

AF


Pracoviště oboru Aplikovaná fyzika se představují

Všechny studenty fyzikálních oborů, ale hlavně studenty oborů Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika a Nanotechnologie, zveme na seminář Pracoviště oboru Aplikovaná fyzika se představují. Během semináře se představí jednotlivé vědecké skupiny, které působí na Katedře experimentální fyziky a ve Společné laboratoři optiky.

Exkurze do Laboratoře čistých prostor

Dne 24. května 2011 pořádá Katedra optiky exkurzi (laboratorní kurz) pro studenty fyzikálně orientovaných oborů do Laboratoře čistých prostor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Akce je vhodná pro studenty Aplikované fyziky a Nanotechnologie se zájmem o litografii, křemíkové technologie nebo nano/mikroelektroniku.

Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku z KEF

  • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.:
    • In situ sledování tvorby a transformací železa ve vysokých oxidačních stavech užitím Mössbauerovy spektroskopie a dopředného jaderného rozptylu
      In situ monitoring of formation and transformations of high-valent iron by menas of Mössbauer spectroscopy and nuclear forward scattering