CPS2012: Optika v ČR, SR A POĽSKU – tradícia stále živá


By myska - Posted on 13 November 2012

fotogaleriePočas príjemných slnečných dní babieho leta, 3.-7. septembra 2011, sa stal horský hotel Sepetná, na úpätí Lysej hory v Moravskoslezských Beskydách, prechodným domovom účastníkov (77 ČR, 38 PL a 15 SR) 18. česko-poľsko-slovenskej optickej konferencie "Wave and Quantum Aspects of Contemporary optics". Organizátorom konferencie bola Společná laboratoř optiky UP a AV ČR, čiastočne sponzorovaná ESF a MŠMT v ČR, SPIE a OS ČR a SR. ČSSF sa rozhodla poskytnúť možnosť podpory vo forme odmeny pre 3 mladých aktívnych účastníkov konferencie z radov členov ČSSF.

fotogalerieNa konferencii odznelo 118 príspevkov, z toho 13 plenárnych. Ďalších 49 prednášok prebiehalo súbežne v dvoch sekciách v priestoroch „Medvědí rokle“ a „Dančí paseka“. Počas dvoch večerov hostila „Jelení obora“ záujemcov o 59 prezentovaných posterov. Plenárne prednášky zo všetkých troch krajín sa dotýkali aktuálnych tém, ako:

 • možnosť detekcie kvantovosti a entanglementu mnohomodových bozónových polí
 • klasické a moderné metódy optickej mikromanipulácie a ich aplikácie
 • moderné fotonické (nano)štruktúry – teória, modelovanie, návrh, realizácia
 • femtosekundové hrebene v metrológii frekvencií a dĺžok
 • potenciál tenkovrstvových optických filtrov pre ďalšie generácie optických sietí
 • laserový diódový modul pri holografickom zázname
 • optické vlákna na báze fotonických kryštálov ako senzory
 • koherentné zobrazenie s nekoherentným svetlom v digitálnej holografickej mikroskopii
 • povrchové štruktúry plazmónov v spolupráci s tenkými feromagnetickými vrstvami
 • novinky v oblasti vláknových laserov
 • optika pri výskume kozmického žiarenia
 • nelineárne kvantové nožnice pri ovládaní kvantových stavov
 • nelineárne šírenie fs impulzov v dvojjadrovom mikroštruktúrnom optickom vlákne

Tieto prednášky doplnila komerčná prezentácia, zameraná na optickú metrológiu a adaptívnu optiku pre vysokovýkonné lasery a 3D mikroskopiu.

Na základe autormi dodaných rukopisov a následných recenzií bude 88 príspevkov zverejnených v zborníku konferencie, vydanom prostredníctvom SPIE - SPIE Proceedings, Vol. 8697, ku ktorému budú mať autori príspevkov voľný prístup .

fotogalerieVedeckú atmosféru konferencie spestrila možnosť výberu exkurzie do automobilky Hundai Nošovice, alebo do Múzea Tatra Kopřivnice. Turisticky orientovaní účastníci neodolali krajovým pochutinám s neodmysliteľným pohárom piva na vrchole Lysej hory, samozrejme po turistickom výstupe.

Okrem neformálnej spoločenskej večere v prvý večer konferencie nechýbal ani spoločenský gala-večer s ľudovou hudbou s cimbálom a spevom, ku ktorému prispeli aktívne aj účastníci konferencie.

Tradícia týchto konferencií s dvojročnou periódou začala ešte v roku 1972 v Rusave (profesor Havelka za ČSFR a profesor Gaj za Poľsko), prežila aj spoločenské otrasy v Európe na rozhraní 80-tych a 90-tych rokov. A hoci by teraz stačili už na spočítanie prítomných účastníkov prvej konferencie možno len prsty rúk, zdá sa, že tradícia pretrvá aj v ďalšej generácii. Mohli ste tu stretnút množstvo optimistických mladých ľudí, s úsmevom na tvári, v živých spoločných diskusiách vedeckých i spoločenských. Atmosféru aspoň čiastočne sprostredkuje galéria na stránke konferencie http://jointlab.upol.cz/cps2012.

Do skorého videnia na 19. poľsko-slovensko-českej optickej konferencii v roku 2014.

Dagmar Senderáková (pre Bulletin č. 54, www.photon-czsk.org)