You are hereČesko-polsko-slovenská optická konference 2012

Česko-polsko-slovenská optická konference 2012


By myska - Posted on 02 May 2012

Ve dnech 3. - 7. září 2012 se v Sepetné u Ostravice koná XVIII. česko-polsko-slovenská optická konference. Konferenci organizuje Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR.

Č-P-S OK se stala tradičním fórem v oblasti vlnové a kvantové optiky pro vědecké pracovníky a také studenty z Polska, Slovenska a České republiky. Setkání poskytne příležitost upozornit na poslední výsledky výzkumu a vývoje v této oblasti fyziky. Jsou vítány příspěvky na téma optických měřících metod, optické komunikace, kvantové optiky, detekce optického signálu a další související s optikou.

Oficiálním jednacím jazykem konference je angličtina. Všechny prezentace ústní i ve formě posterů, stejně jako abstrakty a rukopisy, jsou požadovány v angličtině.

Všechny detaily naleznete na webu konference.